Activiteiten Op ENKA

Bewoners van de ENKA-wijk organiseren veel activiteiten. Sommige zijn iedere maand, zoals het oudercafé, de bijeenkomst van senioren en de bordspelavond. Andere activiteiten zijn een paar keer per jaar of een enkele keer. De activiteiten zijn voor iedereen die in de ENKA-wijk woont. Maar mensen ‘van buiten’ kunnen vaak ook aanschuiven.

Het Wijknetwerk verbindt en ondersteunt

Iedereen die iets wil organiseren kan ondersteuning krijgen van het Wijknetwerk Op ENKA. De vrijwilligers van het Wijknetwerk brengen bewoners bij elkaar, helpen met praktische zaken, en vergaren en beheren de financiën voor wijkinitiatieven. Dankzij sponsors, particuliere donaties en subsidies kunnen activiteiten meestal gratis zijn. Huur van de locatie, drankjes en hapjes zijn geregeld. Hierdoor zijn de activiteiten laagdrempelig en voor iedereen te organiseren en bezoeken.

Samenzijn leidt tot samenhang

Dankzij de activiteiten in de wijk ontmoeten mensen elkaar. Buren en mensen van verder weg leren elkaar kennen. Dat is gezellig en leuk, maar het creëert ook verbondenheid. Mensen die af en toe samen spelen, dansen, drinken of discussiëren bouwen een relatie op. Ze zullen daardoor eerder een beroep op elkaar kunnen doen als dat nodig is. Dit alles draagt bij aan leefbaarheid en sociale samenhang. Enka is een fijne wijk.

Kijk op de website naar alle activiteiten in de ENKA-wijk.